Fra nytår til jul

THYCO BRAHES DAGE finder du i menu lidt af hvert


 

 

JANUAR
Januar måned har navn efter den romerske gud Janus.
Han havde 2 hoveder.
Det ene så fremad mod det nye år; det andet så tilbage mod det forgangne. Det gamle danske navn glugmåned er afledt af ordet glug, som betyder kikhul...og det, der kikkes ind i, er naturligvis det nye år.
THYCO BRAHES DAGE: 1., 2., 4., 6., 11., 12. og 20. januar.Helligtrekonger er opkaldt efter de tre vise mænd: Balthasar, Kasper og Melchior, der kom med guld, røgelse og myrra til det lille Jesusbarn.
Helligtrekonger markerer afslutningen på den kristne jul.


FEBRUAR
Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest, som blev fejret i denne måned (februare betyder at rense på latin).
Det gamle danske navn er blidemåned...forstavelsen blid betyder hvid (sne).
THYCO BRAHES DAGE: 11., 17. og 18. februar.
SKUDDAG
I skudår er det årets 55. dag, dagen efter 23. februar, der betragtes som indskudt.
Skuddagens ejendommelige placering midt inde i en måned har historiske grunde.
I den gamle romerske kalender søgte man at opnå overensstemmelse mellem solår og måneår ved hvert andet år at indføje en ekstra måned (på 22 eller 23 dage) i kalenderen; denne skudmåned, mercedonius, var placeret umiddelbart efter de romerske festligheder terminalierne 23. februar.
Den julianske kalender, der blev indført i år 46 f.Kr., henlagde skuddagen til samme tidspunkt, hvor den ældre kalender havde placeret skudmåneden, umiddelbart efter 23. februar.
Skuddagen har intet kalendernavn.
   


MARTS
Månedsnavnet marts er afledt af navnet på den romerske krigsgud Mars; marts var årets 1. måned i det gamle Rom.
Det skyldes at Solen i denne måned gik ind i stjernebilledet Vædderen, som er dyrekredsens 1. tegn.
Denne måned blev i ældre tid kaldt for thor- eller thordmåned...og nogle mener, at den var opkaldt efter den nordiske krigsgud Thor.
Andre giver et andet bud: nemlig at navnet er afledt af ordet tord, der på gammelnordisk betyder gødning.
I marts måned kørte man nemlig gødning på markerne.
THYCO BRAHES DAGE: 1., 4., 14. og 15. marts.


APRIL
Månedsnavnet april kommer af det latinske ord aperire, som betyder at åbne. Og i april åbner året sig - om alt går vel - for alvor mod foråret.
Det gamle danske navn er fåremåned eller græsmåned; den måned, hvor man på vore breddegrader sætter fårene og de øvrige kreaturer på græs...og hvor der i hvert fald af og til kan være dejlig mildt.
THYCO BRAHES DAGE: 10., 17., og 18. april.


OM APRILSNAR
se SET OG HØRTMAJ
Denne måned har efter nogle forskeres mening fået sit navn, fordi man omkring 1. maj "majede", dvs. pyntede med nyudsprunget løv.
Andre mener, at måneden er opkaldt efter den romerske gudinde Maja. Månedens gamle danske navn, vårmåned og blomstermåned, forklarer sig selv.
THYCO BRAHES DAGE: 7. og 18. maj.JUNI
Den romerske gudinde Juno - himlens herskerinde og gift med overguden Jupiter - har givet navn til juni måned.
Månedens gamle danske navn er afledt af ordet skær, der i denne forbindelse betyder lys (skærsommermåned).
THYCO BRAHES DAG: 06. juni.


JULI
Denne højsommermåned er navngivet efter Julius Cæsar, som blev myrdet i år 44 f.Kr.
Før den tid kaldte romerne måneden for quintilis( den femte).
Det gamle danske månedsnavn er ormemåned.
Det hentyder måske til, at der i julivarmen let går "orm" i kødet.
En anden forklaring kan være, at "orme", dvs. hugorme og snoge, gerne vil sole sig og derfor hyppigt ses i juli, når vejret er godt.
THYCO BRAHES DAGE: 17. og 21. juli.


AUGUST
Den sidste sommermåned er navngivet efter kejser Augustus (63 f.Kr.-14 e.Kr.).
Før hans tid kaldte romerne måneden for sextilis (den sjette).
Det gamle danske navn er høstmåned.
THYCO BRAHES DAGE: 20. og 21. august.
HØJTID


SEPTEMBER
I den gamle romerske kalender var september årets 7. måned - septem betyder syv på latin. Ifølge vor kalender er det som bekendt årets 9. måned. Det gamle danske navn er fiskemåned.
Forskerne mener, at det danske navn skyldes, at man netop i denne måned bl.a. fiskede enorme mængder sild, som blev nedsaltet og gemt til vinteren - eller eksporteret som en kærkommen fastespise.
Netop vore farvandes store rigdom på sild var frem til 1600-tallet en økonomisk hovedfaktor bag Danmarks stilling som stormagt.
THYCO BRAHES DAGE: 16. og 18. september.OKTOBER
I den romerske kalender var oktober den 8. måned.
Heraf navnet: Octo betyder nemlig otte på latin.
I følge vor kalender er oktober som bekendt årets 10. måned. I ældre tid blev måneden her i Danmark kaldt sædemåned - fordi vintersæden - det ville i gamle dage sige rugen - skulle sås i denne måned.
THYCO BRAHES DAG: 6. oktober.


NOVEMBER
Novembers navn er afledt af det latinske ord novem, som betyder ni. Det skyldes, at november i det antikke Rom var årets 9. måned.
Den gamle danske betegnelse er slagtemåned; dyrene skulle opstaldes...og nu var det efterhånden så koldt, at man helt trygt kunne slagte og nedsalte uden risiko for, at kødet skulle blive fordærvet.
THYCO BRAHES DAGE: 6. og 18. november.DECEMBER
Decem betyder ti på latin... og månedesnavnet viser, at den i det gamle Rom blev regnet som årets 10. måned.
Det middelalderlige danske navn er kristmåned. dvs. den måned hvor man fejrer Kristi fødsel.
THYCO BRAHES DAGE: 6., 11. og 18. december.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAK FORDI DU BESØGER MIN HJEMMESIDE